Network Menu

Om SWEA Rivieran

SWEA Rivieran är en lokalavdelning av SWEA International, Swedish Women’s Educational Association, Inc., en global, ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utanför Sveriges gränser.

SWEA Rivieran bildades 2003 och har idag cirka 160 medlemmar.  SWEA Rivieran ska fungera som ett nätverk för svensktalande kvinnor med bostad på Rivieran genom att erbjuda ett roligt och varierat program som passar både gammal och ung. Vi vill också hjälpa nyinflyttade till Rivieran att finna sig tillrätta och känna sig hemma här.

Våra träffar är informella och trivsamma. Vi anordnar nätverksluncher med intressanta föredragshållare. Vi spelar bridge, vandrar, besöker konstmuséer. Kort sagt, vi träffas och har kul samtidigt som vi värnar om vårt svenska språk och våra traditioner.

I mars 2013 fyllde SWEA Rivieran 10 år. Över 100 medlemmar deltog i firandet, som varade i två dagar och kulminerade i en gala på Negresco i Nice.

Välkommen till SWEA Rivieran!