Network Menu

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2021

SWEA RIVIERAN (Org. nr. W061005030)

Styrelsen för SWEA Rivieran har under 2021 sammanträtt 10 gånger varav våren via zoom ( pandemi) ett var det konstituerande mötet på zoom för den nya styrelsen som valdes vid årsmötet den 11 februari.

Styrelsen sammansättning under 2021:
Antoinette Nilsson ordförande
Annika Stjernberg sekreterare
Charlotte Bratt vice ordförande
Margareta Sööder kassör
Marianne Tedenryd ledamot
Ann-Sofi Sandblom sammankallande programgruppen

Adjungerade till styrelsen har varit:
Marita Mårtensson
Barbro Lerud

Medlemskap:
Antalet medlemmar per 31 december 2021 var 120 samt 4 portomedlemmar. Medlemsavgift var 50 EUR.

Ekonomi:
Årets resultat blev en vinst på 185 EUR. Utgående eget kapital uppgick per 31 december 2021 till 6.898,29 EUR.

Donation:
Restaurerat tidigare skänkta lekstugan till Svenska kyrkan i Sydfrankrike och Monaco

Program:
Målsättningen har varit att inklusive bridgeträffar erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter 20 januari till 15 maj och 20 september till 3 december. Pga av pandemi under våren blev många aktiviteter tvungna att ställas in, vi hann dock med 5 st under våren. Hösten mera aktiv då vi genomförde 15 aktiviteter + bridgetillfällen.

Besök hos skulptör och konstnär Lena Dettervik, boule, golf, AW 1/ mån. Hösten startade med trevlig brunch hemma hos Ann-Sofi Sandblom, Villa Ephrussi de Rothschild, Parc de Lou Ray, vernissage med Fabian Edelstam, rodd, Beaujolais Nouveau provning, ärtsoppa med pannkaka, Valbonne julmarknad, glögg-mingel. ” hemma hos”
Deltagit i kyrkans julbasar.

Båtresa t o r till adress Tropez tvingades ställas in pga pandemin.

Valberedningen:
Valberedningen har bestått av Karin Wahlström sammankallande, Birgitta Robertson, och som styrelsens representant Ann-Sofi Sandblom

Revisor:
Revisor har varit Solveig Staffas med Ingrid Johansson som revisorssuppleant.

Cannes den 23 januari 2022

SWEA Rivieran

Antoinette Nilsson, Charlotte Bratt, Annika Stjernberg, Margareta Sööder, Marianne Tedenryd,
Ann-Sofi Sandblom, Ellen Norberg

MEMA RIV Årsberättelse 2021
2022-01-23